Jak studovat Forex strategie obchodníků na eToro


Abyste mohli začít kopírovat obchody ziskových obchodníků, musíte si je nejdříve vybrat. K tomu slouží u eToro tak zvaný Open Book, který vám umožní přehledné zobrazení a řazení obchodníků podle různých kritérií.

Tím základním je míra rizika, s jakou obchodují, to znamená, jak moc velkou část kapitálu riskují na své obchody. Můžete volit mezi Low (nízká míra rizika), Medium (střední) a High (vysoká).

V levém menu můžete dále třídit obchodníky do následujících skupin:

 • Most copied traders in Czech Republic – nejkopírovanější obchodníci v ČR
 • Most copied traders – nejkopírovanější obchodníci
 • Frequent traders – často obchodující obchodníci
 • High win ratio – obchodníci s vysokou úspěšností (vysoký poměr ziskových ke ztrátovým obchodům)
 • Low risk with gain 10-60 % – obchodníci s malou mírou rizika a zisky 10-60 %
 • Manual traders – low risk – obchodníci obchodující výhradně ručně a s malou mírou rizika
 • High daily turnover – obchodníci s velkým denním obratem
 • Low weekly drawdown – obchodníci s nízkým týdenním drawdownem (nízké celkové ztráty)
 • Picture & full name – obrázek a celé jméno
 • Top stock investors – top investoři do akcií

V základní tabulce pak získáte přehled o následujících statistikách, při kliknutí na nadpis sloupce můžete obchodníky setřídit podle daného kritéria:

 • Copiers – počet lidí, kteří daného obchodníka kopírují
 • Weekly drawdown – celkové týdenní ztráty
 • Daily turnover – denní obrat
 • Profitable weeks – ziskové týdny
 • Gain – celkový zisk
 • V individuálních statistikách se pak přidávají tyto údaje:
 • Max profit – maximální zisk na jeden obchod
 • Avg profit – průměrný zisk
 • Min profit – minimální zisk
 • Max loss – maximální ztráta na jeden obchod
 • Avg loss – průměrná ztráta
 • Min loss – minimální ztráta
 • Weekly drawdown – maximální celková týdenní ztráta
 • Daily drawdown – maximální celková denní ztráta
 • High risk trades – obchody s velkou mírou rizka
 • Daily turnover – denní obrat
 • Long/Short ration – poměr obchodů long (nákup) a short (prodej)
 • Profitable weeks – ziskové týdny
 • Average hold time – průměrná délka obchodu
 • Average trade size – průměrná velikost obchodu (poměr k zůstatku na účtu)
 • Copy/manual ratio (#) – poměr zkopírovaných a vlastních ručně zadaných obchodů (podle počtu obchodů)
 • Copy manual ratio ($) – poměr zkopírovaných a vlastních ručně zadaných obchodů (podle zobchodovaného objemu)